Intelligent visualisering för ledning och kontroll

AppVision4 PSIM

AppVision är ett leverantörsneutralt överordnat system för presentation och styrning av säkerhets- och fastighetssystem. Programvaran är öppen för integration av alla produkter på marknaden - samtliga tillverkare kan på egen hand eller i samarbete med utvecklarna ta fram drivrutiner för sina produkter. Detta har gjort att AppVision är marknadens troligen bredaste överordnade system, med över 100 olika integrerade protokoll. Återförsäljare har även möjlighet till OEM och att välja sitt eget varumärke på produkten.

Programvaran bygger helt på Microsoftteknik och programspråket C#, vilket ger möjlighet till kompetensutveckling hos alla större utbildningsföretag eller litteratur på nätet.

Bland kundreferenserna finns EU-Parlamentet, Eiffeltornet, Friends Arena, ambassader, NATO militärbaser, domstolar, muséer, varuhus, lager, banker och många fler - Över 3000 referenser. Se mer bland länkarna till vänster eller kontakta oss för en demonstration!

Exempel på produkter och protokoll som AppVision stödjer:

AROW datadiod skyddar din strikt konfidentiella information

Peelit är skandinavisk representant för Somerdatas IT-säkerhetsprodukter, däribland AROW datadiod.

Somerdata, med kontor i Bristol UK, tillverkar övervaknings- och nätverksutrustning inom datakommunikation med kunder över hela världen inom försvar, polismyndigheter och underrättelse.

Peelit tillför djup kunskap inom informations- och IT-säkerhet inom SCADA, industriell IT och säkerhet.

AROW kan användas för intern nätsegmentering och möjliggöra informationsspridning från högsäkerhetsnät alternativt lägreklassad information in till ett högsäkerhetsnät, där inte alltid brandväggar uppfyller risknivåerna. AROW datadiod kan fysiskt endast skicka information i en riktning. Du eliminerar risken för eventuella felkonfigurationer i brandväggar, alternativt skapar en envägskommunikation mellan två tidigare separerade nätverk

Datadioder rekommenderas att utvärderas av bl a ENISA och SANS för att tekniskt säkerställa patch management processer och kontinuitetsplaner.

- AROW datadiod utökar och kompletterar vår produktportfölj för ledningscentraler och kontrollrum för SCADA och Säkerhet. Vi är stolta att representera och erbjuda Somerdatas produkter inom säker kommunikation på Skandinaviska marknaden, säger Fredrik Pihl, VD på Peelit.

AROW Datadiod

AROW datadiod är en kvalitetsprodukt med stöd för hotswap av nätaggregat, redundanta fiberanslutningar, stöd för GigaBit Ethernet och byggd på Open Source med programspråket Python för möjlighet till säkerhetsgranskningar.

AROW Data Diode

För mera information:
AROW Data Diode (Product Sheet)
AROW Data Diode for SCADA and ICS
Somerdata Ltd, Bristol, UK

Kontakta oss så berättar vi mera och bokar tid för demo!

Informationssäkerhet bortom antivirus och brandväggar

Dagens hot och risker kräver nya processer och tekniska lösningar. Antivirus och brandväggar räcker inte längre till för att trygga tillgängligheten till informationen i industriella tillämpningar. Israeliska Yazamtech är världsledande inom filfiltrering och tekniska lösningar för fysisk nätsegmentering i syfte att reducera hot och risker bortom antivirus och brandväggar.
SelectorIT with ShuttleIT

Ladda hem broschyr för SelectorIT och ShuttleIT.
Kontakta oss för informationssäkerhet bortom antivirus och brandväggar!

Total IT-leverantör för lednings- och vaktcentralen

Peelit erbjuder färdiga IT-lösningar till lednings- och vaktcentralen med avseende på operatörsstationer, serverlösningar, videoväggar och IT-infrastruktur.

Våra produkter finns för kontorsbruk eller 24/7 drift och med upp till 5 års garanti. Vi levererar komplett ledningscentral med startnyckel, färdig att köra igång.

Kursprogram för AppVision och applikationssäkerhet

Vi erbjuder följande utbildningar:

Utbildningarna kan genomföras hos kund, begär offert.

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2018. Peelit och AppVision är registrerade varumärken.