Om Peelit AB

Peelit är konsulter inom IT och informationssäkerhet åt företag och organisationer som önskar förbättra och säkra sina processer och verktyg. Vi levererar produkter och tjänster för att bygga intelligent informationssäkerhet. Sedan 2007 har vi förfinat IT processer och säkerställt produktutveckling och rutiner hos flera stora och små företag.

Intelligent Security

Genom personligt engagemang och kunniga återförsäljare bidrar Peelit till effektivitet, lönsamhet och ökad kvalitet hos våra kunder. De uppdragsgivare vi har får vi genom personliga kontakter och relationer. De uppdrag vi genomför hänger på lika personlig och ofta specifik specialistkompetens.

Många av våra uppdrag ställer höga krav på integritet, etik och moral - Vi säkerhetscertifierar därför all teknisk personal enligt CISSP. Peelit är medlem av Säkerhetsbranschen.

Peelit innehar ramavtal med bl a Göteborgs Stad, Svenska Spel och Kammarkollegiet för statliga myndigheter och kommuner inom informationssäkerhetsområdet tillsammans med eWork Scandinavia AB.

Vår värdegrund är

Välkommen att prova oss!

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2017. Peelit är ett registrerat varumärke.