Välkommen till Peelit!

Vi är informationssäkerhetskonsulter med fokus på operativ IT. Peelit innehar ramavtal inom informationssäkerhet med stat, kommuner, landsting och flera stora privata företag.

Informationssäkerhet bortom antivirus och brandväggar

Dagens hot och risker kräver nya processer och tekniska lösningar. Antivirus och brandväggar räcker inte längre till för att trygga tillgängligheten till informationen. Israeliska Yazamtech är världsledande inom filfiltrering och tekniska lösningar för fysisk nätsegmentering i syfte att reducera hot och risker bortom antivirus och brandväggar. SelectorIT vitlistar innehållet i dokument och email för att förhindra t ex malware och ransomware att spridas till din organisation eller information att läcka ut från densamma.
Ransomware free

Hur hanterar din dator detta PDF exempel? Online Filtering Demo
Ladda hem broschyr för SelectorIT och ShuttleIT.
Kontakta oss för mera information och demonstration.

Total IT-leverantör för lednings- och vaktcentralen

Peelit erbjuder färdiga IT-lösningar till lednings- och vaktcentralen med avseende på operatörsstationer, serverlösningar, videoväggar och IT-infrastruktur.

Våra produkter finns för kontorsbruk eller 24/7 drift och med upp till 5 års garanti. Vi levererar komplett ledningscentral med startnyckel, färdig att köra igång.

Nästa generation överordnat system är här - AppVision PSIM v4!

PRYSM släpper nu officiellt AppVision PSIM v4 - nästa generations överordnat system!
Nyheterna omfattar bl a:

Vi har ett tiotal pågående projekt under kontrollerad försäljning. Mera information kommer inom kort!
Kontakta oss för mera detaljerad information och referenser.

Peelit och Security Center Iceland vinner högsäkerhetsprojekt

Peelit och Security Center Iceland har tecknat återförsäljaravtal för AppVision på Island. Det första projektet omfattar en högsäkerhetsanläggning med integration av brandlarm, inbrott, passersystem, interkom och kameraövervakning. Projektet ska färdigställas under våren 2016.

ABB väljer Peelit för säkerhetsarkitektur och integration

Peelit har mottagit en större order från ABB rörande systemintegration och säkerhetsarkitektur för överordnade system. Ett första pilotprojekt kommer rulla under våren och omfattar bl a PSIM, OPC, Modbus, ARX m fl protokoll.

Utbildningskatalogen för 2016 är här

Nu finns kursschemat för våra utbildningar inom informationssäkerhet och säkerhetsarkitektur, AppVision och SelectorIT. Anmäl dig till ett utbildningstillfälle redan idag!

Peelit deltog på Swedish-Israel Cyber Security Summit

Peelit deltog på säkerhetskonferensen Swedish-Israel Cyber Security Summit i Göteborg på inititiv av Volvo Defense, Combitech och Israel Ministry of Economics. Konferensen diskuterade utmaningar och strategier inom IT och informationssäkerhet för industri och offentliga myndigheter med fokus på domäner som automotive, transport, telekom, tillverkning- och försvarsindustri. Peelit fanns på plats och representerade Yazamtech. Peelit visade på hot och risker bortom antivirus och brandväggar i högsäkerhetsanläggningar och hur dessa risker kan reduceras med hjälp av produkter som SelectorIT och ShuttleIT.
SelectorIT with ShuttleIT

Ladda hem broschyr för SelectorIT och ShuttleIT.
Välkommen att förkovra dig i informationssäkerhet bortom antivirus och brandväggar!

Peelit och TeleLarm tecknar avtal gällande AppVision

Peelit och TeleLarm har tecknat återförsäljaravtal gällande överordnat system AppVision PSIM. TeleLarm levererar säkerhetslösningar till Sveriges främsta teleoperatörer med höga krav på kvalitet och tillgänglighet.

Peelit får stororder inom konfektionsindustrin

Peelit har fått förnyat förtroende inom konfektionindustrin inom teknisk informationssäkerhet. Peelit ansvarar operativt för IT säkerhetsarkitektur och Compliance gentemot underleverantörer. Arbetet omfattar regelverk och standarder som ISO-27002 och PCI DSS och innefattar bla infoklassningar, säkerhetsanalyser, riskanalyser, internkontroller, implementering av roller och ansvar.

Peelit tilldelas ramavtal inom informationssäkerhet av Svenska Spel.

Peelit har tillsammans med eWork Scandinavia tilldelats ramavtal med Svenska Spel inom området Informationssäkerhet.
- Vi är mycket stolta över denna tilldelning då Svenska Spels verksamhet ställer stora krav på informationssäkerhet med processer och rutiner för säker applikationsutveckling med tillhörande programvaruarkitektur. Med vår erfarenhet från bank/finans samt försvarsindustri hoppas vi bli en stor leverantör inom området, säger Fredrik Pihl, VD.

Peelit tilldelas återigen ramavtal med Kammarkollegiet

Peelit har tillsammans med eWork återigen tilldelats ramavtal med Kammarkollegiet inom området Informationssäkerhet. Avropande organisationer får tillgång till Peelit kompetens i maximalt fyra år. Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna!

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2015. Peelit och AppVision är registrerade varumärken.